JelenaCONSULT

Jelena Dimitrijević i Jelena Tasić Plećaš
Psihodinamski organizacioni konsultanti & A-N™ koučevi

Bolje upoznaj sebe, svoj liderski potencijal i iskoristi ga u punoj meri!